คือ ชื่อรุ่นของรถบังคับดินทรีย์แบบมีคนขับ ซึ่งผมไม่สามารถนำมาสร้างเป็นชื่อบทความตามคำขอของคุณได้ เพราะนี่มิใช่ชื่อสื่อที่สามารถใช้ได้ เช่น บทความในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ

รถบังคับดินทรีย์สล็อตH25B หรือที่รู้จักในชื่อรถถังบังคับพร้อมคนขับรุ่นบี เป็นอาวุธสำรองของกองทัพอากาศแผ่นดินไหวแห่งชาติ และรองรับกำลังพลโดยตรงของกองทัพบก