ฉันไม่สามารถทำตามคำขอของคุณเนื่องจากคำหลักที่คุณให้มาไม่ใช่คำภาษาไทย

ฉันไม่สามารถทำตามคำขอของคุณเนื่องจากคำหลักที่คุณให้มาไม่ใช่คำภาษาไทย