เล่าเรื่องจุมพิต 25: การผจญภัยในโลกเสมือน

เช่นต้องการรับข้อมูลจากกูเกิล กรุณาเปิดใช้งานที่อยู่อินเทอร์เน็ตและบอกให้ผมทราบ เมื่อพร้อมแล้วได้เลยครับ